top of page
Programma

Cyclus 4: Milieu

Van 30 augustus tot 17 december 2022

Welkom op de website van de vierde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee. 

30/08: Onthaal

Onthaal

30 augustus van 18.30 tot 21.00 uur in Townhall Europe

accueil-assemblee.png

.

Informatie en verkenning

17 september van 9.00 tot 17.00 uur in Townhall Europe

information-assemblee.png

Deze eerste dag van de assemblee bied je de mogelijkheid om te ontdekken hoe aan de Brusselse Burgerassemblee deel te nemen. Tijdens de info-markt verken je met de animatoren stapsgewijs verschillende aspecten van de thematiek. Samen met andere assemblisten ga je bepalen wat de vlotte samenwerking voor het vervolg gaat bevorderen.

Programma

9:00 Ontvangst
9.30 Presentatie van het programma
10:00 Infomarkt

12:30 Lunch
13:30 Assemblistenhouding
Pauze
15.30 Interessegebieden
17.00 Sluiting
Drink de l'Amitié

4 vragen voor 4 themagroepen

1 oktober van 9.00 tot 17.00 uur in Townhall Europe

echanges-assemblee.png

Nu iedereen benoemde wat hem/haar individueel het meest bezighoudt, gaan we nadenken over algemene belangen om 4 subkwesties te definiëren waarvoor jullie voorstellen willen formuleren.

 

Programma

9h Ontvangst

9h30 Presentatie van de Programma

10h00 Delen van info

11h00 Pauze

11h15 4 sub-vragen formuleren

12h30 Lunch

13h30 Vertrouwensgroep

14h00 De sub-vragen challengen

15h10 Pauze

15h30 De 4 sub-vragen finaliseren

17h00 Einde

Eerste voorstellen

15 oktober van 9.00 tot 17.00 uur in Townhall Europe

echanges-assemblee.png

De keuze van de subvragen is gemaakt. We verzamelen relevante informatie over het thema van de werkgroep en wisselen uit met de deskundigen om tot goede voorstellen te komen. Er wordt overleg gepleegd om tot een ontwerp van gemeenschappelijke voorstellen te komen.

Programma

9h Ontvangst
9h30 Presentatie van het Programma
10h00 Gesprekken met experten
11h00 Pause / Pauze / Break
11h15 Individuële voorstellen
12h30 Lunch
13h30 Vertrouwensgroepen
14h00 Voorstellen samenbrengen
15h10 Pause / Pauze / Break
15h30 Collectieve voorstellen
17h00 Einde 

De voorstellen ontwikkelen

19 november van 9.00 tot 17.00 uur in Townhall Europe

echanges-assemblee.png

Kritische evaluatie van voorstellen en uitwerking van details, overleg over behoeften, schrijven, haalbaarheidsanalyse door deskundigen

De voorstellen schrijven en presenteren

20 november van 9.00 tot 17.00 uur in Townhall Europe

echanges-assemblee.png

Sorteren van voorstellen met consent, schrijven, lezen en presenteren van voorstellen

De resolutie finaliseren en valideren

3 december van 9.00 tot 17.00 uur ! Brussels Parlement !

validation-assemblee.png

De ochtend is gewijd aan de integratie van alle opmerkingen en mogelijke bezwaren. Om de voorstellen af te ronden en de stemming in de namiddag ter validatie van de burgerresolutie voor te bereiden.

9h Accueil / Ontvangst / Reception

9h30 Présentation du Programme / Presentatie van het Programma / Presenting the Agenda

10h00 Intégrer les commentaires / De commentaren integreren / Integrating the comments

10h40 Pause / Pauze / Break

11h00 Finalisation des propositions / Afwerken van de voorstellen / Finalising the proposals

12h30 Lunch

13h30 Présentation par groupe / Presentatie per groep / Presentation by each group

15h00 Pause / Pauze / Break

15h20 Validation / Validatie / Validation

16h20 Groupes Confiance / Vertrouwensgroep / Trust group

17h00 Clôture / Einde / Closing

Viering

17 december van 13.00 tot 18.00 uur in Townhall Europe

celebration-assemblee.png

Alle voorstellen zijn gevalideerd. Tijd om het proces te evalueren, de resultaten aan de wereld te presenteren en dit prachtige resultaat te vieren!

13h Accueil / Ontvangst / Reception

13h30 Présentation du Programme / Presentatie van de Programma / Presenting the Agenda

14h00 Partage & Célébration / Delen & Vieren / Sharing & Celebration

15:30 Pause - Accueil journalistes et politicien.nes / Pauze - onthaal journalisten en politici / Breack - Reception journalists and politicians

16:00 Présentation des propositions et échange / Presentatie van voorstellen en uitwisseling / Presentation of proposals and exchange

17:15 Regard sur l’avenir  - Blik op de toekomst - Looking to the future

17:30 Drink de clôture /afsluitdrink / Closing drink

17/09: Informatie en verkenning
1/10: 4 vragen voor 4 themagroepen
15/10: Eerste voorstellen
19/11: De voorstellen ontwikkelen
20/11: Schrijven en presenteren
3/12: Finaliseren en valideren
17/12: Vieren
bottom of page