top of page
LOGO-assemblee2NL.jpg
IMG_5295_edited.jpg

De Brusselse Burgerassemblee is de eerste Brusselse politieke instelling die volledig bestaat uit gelote burgers.

Elk semester beraadslagen haar leden over onderwerpen die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen.

In afwachting een ​​officiële instelling te worden, wordt de Assemblee georganiseerd door de burgerbeweging Agora, en worden haar voorstellen in het parlement gebracht door Agora's verkozen woordvoerder .

Cyclus 1 - 2020

De eerste cyclus van de Brusselse Burgerassemblee werd georganiseerd in 2020. Deze assemblee was van het proactieve type: ze produceerde een burgerresolutie over een specifiek thema.

Ze koos voor het thema huisvesting in Brussel.

Oorspronkelijk was gepland dat ze haar werkzaamheden in april 2020 zou afronden, maar gezien de gezondheidssituatie moesten de laatste vergaderingen naar de herfst worden verplaatst en vonden ze online plaats .

De assemblee heeft intussen haar werk voltooid en presenteerde haar voorstellen in december 2020. Het werk wordt voortgezet door de vertegenwoordiger in het Parlement en zijn team.

Ontmoeting en kader

30/11/19

Keuze onderwerp

11/01/20

Verkenning van het onderwerp

08/02/20

Voorstellen


07/03/20

Samen schrijven

Validatie en evaluatie

Herfst 2020
Online

Cyclus 2 - lente 2021

De tweede cyclus van de Brusselse Burgerassemblee werd georganiseerd in het voorjaar van 2021. Ze was van het reactieve type: ze heeft zich gepositioneerd t.o.v. vijf voorstellen die in verschillende commissies van het Brusselse parlement werden behandeld.

Gezien de gezondheidssituatie vond ze voornamelijk online plaats via een platform en videoconferenties.

Welkom


20 > 25/4/21

Informatie en verkennings
0
28/4 > 4/5/21

Uitwisseling en schrijven

8 > 29/5/21

Validatie


4 > 12/6/21

Viering en evaluatie

19/6/21

Cyclus 3 - herfst 2021

De derde cyclus vond plaats in de herfst van 2021 en was opnieuw een proactieve cyclus. De assemblisten uit de eerste en tweede cyclus beslisten dat het thema voor deze cyclus werk en werkgelegenheid zou worden.

Gezien de gezondheidssituatie vond deze cyclus plaats op een hybride manier met face-to-face meetings, virtuele momenten en via een online platform.

Onthaal


3 > 14/10/21

Informatie en verkenning


15/10 > 22/11/21

Deliberatie en
schrijven

23/10 > 20/11/21

Validatie


26/11 > 2/12/21

Viering en
Evaluatie

11/12/21

Cyclus 4 - herfst 2022

De vierde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee werd gehouden van 30 augustus tot 17 december 2022. Dit was een proactieve cyclus over het thema milieu.

Onthaal


30/08/22

Informatie en verkenning

17/09 > 1/10/22

Deliberatie en
schrijven

15/10 > 20/11/22

Validatie


3/12/22

Viering en evaluatie

17/12/22

Brusselse Burgerassemblee

De Brusselse Burger Assemblee is de bijeenkomst van 89 uitgelote burgers die Agora organiseert.

 

Deze assemblee maakt het mogelijk om een stem te geven aan de Brusselse diversiteit en echte debatten te laten plaatsvinden. Ze promoot de ontwikkeling van belangeloze voorstellen en stimuleert op lange termijn het politieke engagement van burgers.​

Elk semester delibereren haar 89 leden over onderwerpen die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen. Ze informeren zich, discussiëren, debatteren en vergaderen met deskundigen voor dat ze tot voorstellen en besluiten komen. Er is een rotatie voorzien door de helft van de deelnemers aan het einde van elk semester te vernieuwen. Dit om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te geven om deze vorm van democratie te ervaren en daarna met zich mee te nemen.

De Brusselse Burgerassemblee is samengesteld uit gelote Brusselaars. Deze loting is statistisch representatief voor de bevolking wat betreft leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. De assemblee is deliberatief gezien ze gebaseerd is op een diversiteit aan meningen waarvan de uitwisseling wordt gefaciliteerd, wat de verdere ontwikkeling van deze ideeën mogelijk maakt. Ten slotte heeft de assemblee de opzet participatief te zijn, in die zin dat elke Brusselaar een reële kans heeft om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

 

Wave.gif

Wie organiseert de Assemblee?

IMG_5290.jpg

De Assemblee heeft nog geen juridische structuur maar heeft de ambitie om op termijn geïnstitutionaliseerd te worden. Het doel is om een statuut en een wetgevende macht te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die van het huidige parlement, en om parallel, maar volledig onafhankelijk ervan te werken.

De Assemblee werd georganiseerd door Agora, een politieke burgerbeweging die pleit voor democratie via loting. De burgervoorstellen worden vertolkt door Agora's verkozen woordvoerder in het Brussels Parlement.

 

Via deze Assemble wil Agora aanzetten tot een echte democratie door burgers. Meer nog dan voor haar wetgevende verwezenlijkingen dient de Assemblee als tool om tot representatie te inspireren, om déliberatie te cultiveren, om participatie uit te bouwen - overal in de samenleving.

bottom of page