top of page

De onderwerpen

In elke groep informeerden een of meer sprekers-experten de assemblisten over het onderwerp van de tekst van de groep.

 

Dit zijn hun interventies.

proposition_voorstel.png

Tekst: Autonomieverzekering

Onderwerp: Instelling van een autonomieverzekering om te voorzien in de behoeften van mensen die hun autonomie verliezen.

Officiële titel: Voorstel van ordonnantie tot invoering van een Brusselse zorgverzekering

Auteurs: Mevrouw Céline Frémault, Parlementslid CDH. Mevr. Gladys Kazadi, Parlementslid CDH. Mr. Pierre Kompany, Parlementslid CDH.

Partij: CDH

Aantal pagina’s: 46

Commissie: Commissie voor de gezondheid en de bijstand aan personen

Opmerking: De term "persoon met verlies van autonomie" verwijst naar ouderen die bepaalde handelingen van het leven niet meer zelfstandig kunnen verrichten.

Tekst: Cybergeweld

Onderwerp: Strijd tegen cybergeweld met hulpmiddelen voor sensibilisering en slachtoffers.

Officiële titel: Voorstel van resolutie ertoe strekkende het cybergeweld te bestrijden

Auteurs: Mevrouw Leila Agic, Parlementslid PS. Mevrouw Margaux De Ré, Parlementslid Ecolo. Mevrouw Marie Nagy, Parlementslid DéFi. Mevrouw Lotte Stoops, Parlementslid Groen. Mevrouw Khadija Zamouri, Parlementslid Open VLD. De heer Fouad Ahidar, Parlementslid one.brussels-Vooruit.

Partijen: PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open VLD, one.brussels-Vooruit

Aantal pagina’s: 13

Commissie: Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten

Opmerking: De term “cybergeweld” duidt op het geheel van de geweldsvormen dat op internet bestaat.

Tekst: schepenen en OCMW's

Onderwerp: Schrapping van het ambt van schepen en opneming van de voorzitter van het OCMW in het college van burgemeester en schepenen.

Officiële titel: Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende in elke gemeente een schepenambt te schrappen door de OCMW-voorzitter in de colleges op te nemen

Auteurs: Mevrouw Anne-Charlotte d'URSEL, Parlementslid MR. Mr. Vincent DE WOLF, Parlementslid MR. Mevrouw Alexia BERTRAND, Parlementslid MR. Mr David LEISTERH, Parlementslid MR. Mevrouw Dominique DUFOURNY, Parlementslid MR. Mevrouw Aurélie CZEKALSKI, Parlementslid MR. Mevrouw Clémentine BARZIN, Parlementslid MR.

Partij: MR

Aantal pagina’s: 6

Commissie: Commissie Binnenlandse Zaken

Tekst: Toegankelijk voor mensen met een handicap

Onderwerp: Ruimtes, plaatsen en openbare diensten toegankelijker maken voor mensen met een handicap.

Officiële titel: Voorstel van resolutie over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap tot voor publiek toegankelijke gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Auteurs: Mevrouw Céline Fremault Parlementslid CDH. mevrouw Victoria Austraet, Onafhankelijk Parlementslid. Mevrouw Françoise Desmet Parlementslid PTB. Mevrouw Bianca Debaets, Parlementslid CD&V.

Partij: cdH, Onafhankelijk, PTB, CD&V

Aantal pagina’s: 8

Commissie: Commissie voor de gezondheid en de bijstand aan personen

Tekst: Gratis toegang tot sanitaire bescherming

Onderwerp: Uitvoering van een project voor gratis toegang tot hygiënische gezondheidsproducten (maandverband, tampons, cup, enz.).

Officiële titel: Voorstel van resolutie betreffende een rechtstreekse toegang tot gratis hygiënische beschermingsproducten

Auteurs: Mevrouw Françoise DE SMEDT, Parlementslid PTB. De heer Youssef HANDICHI, Parlementslid PTB. Mevrouw Stéphanie KOPLOWICZ, Parlementslid PTB. de heer Jan BUSSELEN, Parlementslid PVDA. Mr. Petya OBOLENSKY, Parlementslid PTB. De heer Luc VANCAUWENBERGE,Parlementslid PTB. De heer Francis DAGRIN, Parlementslid PTB. Mevrouw Caroline DE BOCK, Parlementslid PTB. Mevrouw Elisa GROPPI, Parlementslid PTB. De heer Jean-Pierre KERCKHOFS, Parlementslid PTB. Mevrouw Leïla LAHSSAINI, Parlementslid PTB.

Partij: PTB, PVDA

Aantal pagina’s: 5

Commissie: Commissie gezondheid en persoonlijke bijstand

bottom of page