top of page

Cyclus 1

Van 11 november 2019 tot 12 december 2020.

Proces_Ecriture.jpg

De eerste cyclus van de Brusselse Burgerassemblee werd georganiseerd in 2020. Deze assemblee was van het proactieve type: ze produceerde een burgerresolutie over een specifiek thema.

Ze koos voor het thema huisvesting in Brussel.

Oorspronkelijk was gepland dat ze haar werkzaamheden in april 2020 zou afronden, maar gezien de gezondheidssituatie moesten de laatste vergaderingen naar de herfst worden verplaatst en vonden ze online plaats .

De assemblee heeft intussen haar werk voltooid en presenteerde haar voorstellen in december 2020. Het werk wordt voortgezet door de vertegenwoordiger in het Parlement en zijn team.

tijdlijn

Ontmoeting en kader

30/11/19

Keuze onderwerp

11/01/20

Verkenning van het onderwerp

08/02/20

Voorstellen


07/03/20

Samen schrijven

Validatie en evaluatie

Herfst 2020
Online

Resultaat

De assemblee heeft een burgerresolutie over huisvesting opgesteld.

bottom of page