top of page

Cyclus 3

Van 9 oktober tot 11 december 2021.

De derde cyclus van de Brusselse Burgervergadering werd georganiseerd in het najaar van 2021. Het was een assemblee van het productieve type : ze produceerde een burgerresolutie over een specifiek thema.

Gezien de gezondheidssituatie vond het plaats op een hybride manier  met face-to-face meetings, virtuele momenten en via een online platform.

5_steps.png

tijdlijn

Onthaal


3 > 14/10/21

Informatie en verkenning

15/10 > 22/11/21

Deliberatie en
schrijven

23/10 > 20/11/21

Validatie


26/11 > 2/12/21

Viering en
Evaluatie

11/12/21

step_1.png

Op 9 oktober konden de Assemblisten tijdens een onthaalsessie kennis maken met de voornemens, stappen en modaliteiten van de cyclus, van het kader voor inclusieve en kwaliteitsvolle beraadslaging, en van het thema “werkgelegenheid” waarrond een 'hamvraag' (initiële vraag) moest worden gesteld waarrond de Assemblee zou werken. Op basis van de uitwisselingen en behoeften van de Assemblisten werd hen een hamvraag voorgesteld, die ze
hebben goedgekeurd.

Hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepaste en waardige job?

Initiële vraag

1.JPG
step_2.png

Op 18 oktober antwoordde een expertenpanel op de vragen
die de Assemblisten hadden over werkgelegenheid en gaf het een overzicht van het werkgelegenheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2.JPG
step_3.png

Op 23 oktober 2023 gingen de Assemblisten aan de slag met de hamvraag/initiële vraag, begonnen ze te beraadslagen en formuleerden ze voorstellen in subgroepen.

IMG_20211027_130809.jpg

Tussen 26 oktober en 8 november kon elke Assemblist tijdens een commentaarfase op een online platform kennis nemen van het resultaat van de beraadslaging van 23 oktober, aanvullingen of bezwaar formuleren, en aandachtspunten naar voren schuiven.

 

Tijdens diezelfde fase kon elke Assemblist kiezen rond welk aspect van de vraag hij of zij verder wou werken tijdens de afwerking van de teksten.

3.JPG

Op 20 november werden de voorstellen afgewerkt .

step_4.png

De validatie van de voorstellen vond plaats via het online platform

Het validatie-formulier bood drie keuzes: "Ik ga akkoord." ; "Ik heb bedenkingen, maar ik ben het ermee eens." ; "Ik heb een bezwaar." Elke assemblist kon zijn standpunten ook verklaren door:  eventuele voorbehouden en bezwaren mee te delen.

4.JPG
step_5.png

Op 11 december werden de voorstellen gepresenteerd door de assemblisten, ondertekend en overhandigd aan gedeputeerde Pepijn Kennis, gevolgd door een viering en persconferentie.

Foto's van de presentatie van 11 december.

bottom of page