top of page

De experten

In elke groep informeerden een of meer sprekers-experten de assemblisten over het onderwerp van de tekst van de groep.

 

Dit zijn hun interventies.

Assemblee Citoyenne Bruxelloise - visage

Tekst: Autonomieverzekering

Céline Frémault is gedeputeerde van de cdH. Zij is een van de indieners van de voorgestelde verordening.

Professor Céline Mahieu is sociologe aan de School of Public Health van de Université Libre de Bruxelles, aan het Centre for Research in Social Approaches to Health (CRISS). Professor Mahieu bespreekt de uitdagingen van een autonome verzekeringen in Brussel.

Olivier Gillis is directeur van het Observatoire de la Santé et du Social. De heer Gillis kan de laatste cijfers presenteren en laten zien hoe de gezondheids- en sociale systemen in Brussel zijn georganiseerd.

Tekst: Cybergeweld

Prof. Dr. Michel Walrave werkt in de onderzoeksgroep MIOS aan de Universiteit Antwerpen en is o.a. gespecialiseerd in cybergeweld. Professor Walrave zal zich vooral focussen op de beschikbare cijfers rond cybergeweld en de verschillende soorten cybergeweld

Yves Bastaerts adjunct-directeur van het BPV, de Brusselse overheidsdienst voor Preventie en Veiligheid. Meneer Bastaerts zal spreken over wat de Brusselse overheid tot nu toe heeft verwezenlijkt tegen cybergeweld, wat er ev. gepland staat en wat de obstakels zijn om bepaalde acties te ondernemen

Tekst: schepenen en OCMW's

Gilles Balis is parlementair attaché van Agora

Emilie Van Haute is onderzoeker, docente in de Master in de politieke wetenschappen en de voorzitster van het departement politieke wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles. Ze is ook lid van CEVIPOL (Centrum voor de studie van het politieke leven). Ze is een specialist in politieke sociologie en Belgische politiek. Haar onderzoek richt zich op de studie van politieke actoren: kiezers, leden, activisten, partijen, kandidaten, parlementariërs, enz. Haar proefschrift veranderde al snel in een onderzoek naar partijleden in België. Aurélie Tibbaut is doctoraatsstudente en assistente politieke wetenschappen aan de Universiteit van Brussel. Haar onderzoek spitst zich toe op de implementatie van hervormingen van het lokale bestuur in het Brussels Gewest.

Tekst: Toegankelijk voor mensen met een handicap

Miguel Gerez werkt voor de vzw AMT Concept, een non-profitorganisatie die zich inzet voor een meer toegankelijke samenleving. De heer Gerez zal eerder spreken vanuit een doorleefde ervaring: wat zijn de dagelijkse obstakels in de stad met beperkte mobiliteit. Maar ook wat zijn de verschillende vormen van verminderde mobiliteit

Maxime Vanderstraeten is een academisch expert van de Universiteit van Saint-Louis, onder meer gespecialiseerd in dit onderwerp. De heer Vanderstraeten kan cijfers tonen, voor- en nadelen presenteren, en een algemeen kader schetsen.

Tekst: Gratis toegang tot sanitaire bescherming

Veronica Martinez is directrice van de vzw BruZelle, een vzw die strijdt tegen 'menstruatie-précariteit'. Madame Martinez zal eerder spreken vanuit het standpunt van de beleving hiervan: wat zijn de dagelijkse obstakels in de stad bij in 'menstruatie-armoede'.

Elisa Thixon is parlementair attaché voor Agora

bottom of page