top of page

Cyclus 2

Van 20 april tot 19 juni 2021.

De tweede cyclus van de Brusselse Burgerassemblee werd georganiseerd in het voorjaar van 2021. Ze was van het reactieve type: ze heeft zich gepositioneerd t.o.v. de teksten en voorstellen die in de verschillende commissies van het Brusselse parlement werden behandeld.

Gezien de gezondheidssituatie vond ze voornamelijk online plaats via een platform en videoconferenties.

5_steps.png

tijdlijn

Welkom


20 > 25/4/21

Informatie en verkennings

28/4 > 4/5/21

Uitwisseling en schrijven

8 > 29/5/21

Validatie


4 > 12/6/21

Viering en evaluatie

19/6/21

step_1.png

Op 20 april vond de eerste bijeenkomst van deze cyclus online plaats: verwelkomen, ontmoeten & delen ; presentatie van het AGORA-project en de fasen van de cyclus.

Laught.gif

Op 25 april hebben de assemblisten verzameld voor een wandeling in het Warandepark, waar ze elkaar leerden kennen in het echt.

step_2.png

Op 27 april woonden de assemblisten een presentatie bij over de werking van het Brussels Parlement en haar commissies, en de bevoegdheden van Brussel.

 

Vervolgens ontdekten ze een selectie van tien voorstellen voor ordonnanties en resoluties die werden behandeld in de verschillende commissies van het Brusselse parlement. Deze teksten zijn door het parlementaire team van Agora geselecteerd op basis van criteria:

Criteria voor selectie teksten die aan de assemblisten werden voorgesteld

 1. Vermijd onderwerpen waarover recent burgervergaderingen of panels hebben plaatsgevonden (huisvesting/mobiliteit);

 2. Geef de voorkeur aan teksten waarin de levenservaring van mensen nuttig kan zijn en vermijd daarentegen teksten die te uitsluitend technisch zijn;

 3. Vermijd onderwerpen die verband houden met Corona omdat de speciale COVID-19 commissie voor Pasen 2021 afrond, maar ook omdat dit een thema met veel 'passie' is, met veel snelle beslissingen en voortdurende veranderende gegevens;

 4. Geef de voorkeur aan teksten die idealiter snel of in ieder geval voor het einde van de zittingsperiode kans maken behandeld te worden;

 5. Zoek een balans in de beschikbare voorraad (meer dan 30 teksten) tussen teksten:

  1. Van de oppositie en de meerderheid;

  2. Diversiteit van betrokken commissies;

  3. Verscheidenheid aan tekstsoorten> voorstellen voor ordonnanties en resoluties;

  4. Diversiteit van partijen die het initiatief nemen van de teksten (met bijzondere belangstelling voor teksten van meerdere partijen tegelijk);

 6. Vermijd het kiezen van teksten waartussen er tegenstrijdigheden zouden kunnen zijn (bij vergelijkbare thema's);

 7. Geef dan de voorkeur aan algemene in plaats van specifieke teksten (bijvoorbeeld: dierenbescherming in plaats van die van walvisachtigen);

 8. Verkies teksten waarvan de inhoud voldoende is voor een beraadslaging (tegenvoorbeeld: ja / nee voor de constructie van een standbeeld);

Van 28 tot 30 april ordenden de assemblisten de 10 teksten via het online platform volgens prioriteit. Vervolgens werden de 5 meest populaire teksten geselecteerd :

 1. Het opzetten van een autonomieverzekering om te voorzien in de behoeften van mensen met verlies van autonomie

 2. Bestrijden van cybergeweld met tools om het bewustzijn te vergroten en slachtoffers te ondersteunen

 3. Afschaffing van de functie van schepen en opname van de voorzitter van het OCMW in het gemeentelijk college

 4. Ruimte, plaatsen en openbare diensten toegankelijker maken voor mensen met een handicap

 5. Uitvoering van een project voor gratis toegang tot hygiënische beschermingsmiddelen (handdoeken, tampons, beker, enz.)

Teksten gekozen door de assembleurs

Van 1 t/m 3 mei gaf elke assemblist zijn/haar favoriete tekst aan waar hij/zij persoonlijk aan wilde werken. Er werden vereenvoudigde versies van de teksten gemaakt, zodat elke assemblist de voorstellen tot ordonnantie en resolutie kon lezen.

Op 4 mei kwamen de assemblisten voor het eerst in groepen bij elkaar op basis van de gekozen tekst. Elke groep leerde bij over de aspecten die van belang zijn bij haar tekst, dankzij de standpunten van verschillende experts en de vele vragen die hen door de assemblisten werden gesteld.

step_2_detail.png
step_3.png

8 mei was een grote dag voor deze assemblee cyclus: de assemblisten kwamen online bijeen en begonnen aan hun eerste groepsdiscussies over de gekozen tekst. Na het delen van hun eigen  persoonlijke ervaringen rond het gekozen thema, identificeerden ze de positieve en negatieve punten van hun tekst en verkenden ze de punten waar verbeteringen mogelijk of wenselijk waren. Vervolgens hebben ze gedelibereerd en een voorstel tot positionering geschreven over hun tekst (bijvoorbeeld: "wij stellen voor om 'voor' te stemmen") en hebben ze eventuele amendementsvoorstellen  (aanpassing van de tekst) opgesteld.

Tussen 11 en 23 mei konden de assemblisten via het platform commentaar geven op de positionering van andere groepen. Het is dankzij deze fase dat de assemblisten, boven de groepen uit, een assemblée vormden.

29 mei was de laatste dag van de positionering: de groepen verwerkten de opmerkingen die hun positionerings-voorstel via het platform ontving.

De verordening waarin een autonomieverzekering werd voorgesteld, was al vóór 29 mei in het parlement behandeld. Het parlementaire team Agora handelde daarom in het parlement op basis van de positionering van deze groep en opmerkingen op het platform.

De groep assemblisten die op deze tekst werkte kreeg als dus op zaterdag 29 mei een ander opdracht, namelijk het uitoefenen van de rol van parlementaire controle op de regering: naast het voorstellen van en stemmen over wetteksten, wordt parlementariërs ook opgelegd de kwaliteit en relevantie van de acties van de Brusselse regering te controleren. Uit 10 Brusselse politieke nieuwsberichten die de voorgaande 10 dagen in de media verschenen, koos de groep er daarom één, waarover ze de regering wilde ondervragen. De groep koos het onderwerp van de handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur en werkte aan een vraag die aan de betrokken minister werd gesteld. De vraag die door een reeks opmerkingen werd ingeleid, werd maandag 31/05 in het Parlement ingediend.

Parlementaire vraag

step_4.png

De resultaten van fase 3, nl. de positioneringsvoorstellen van de assemblee over de 5 gekozen teksten, werden tussen 4 en 9 juni gevalideerd. Hiervoor filmden de assemblisten van elke groep een samenvatting van hun werk en hun intenties. Vervolgens konden de assemblisten via het online platform deelnemen aan het validatie-proces.

Het ging er daarbij niet gewoon om om het (totaal)resultaat te valideren met een simpele 'ja'/'nee' stem, maar om aan te geven of ze zich voldoende konden vinden in het gevolgde proces én het behaalde resultaat om hun instemming te geven dat de resultaten ervan namens de hele assemblee in het parlement gebruikt worden.

step_5.png

Op 19 juni werden de rapporten overhandigd aan Parlementslid Pepijn Kennis, gevolgd door een viering en persconferentie.

DSCN0362.JPG
bottom of page